El 70% dels trastorns mentals comencen a la infància i l’afectació és més gran en famílies vulnerables

Càritas Diocesana de Terrassa ha estat present en el I Congrés internacional sobre intervenció socioeducativa amb famílies i infància en situació de vulnerabilitat organitzat per la Fundació Pere Tarrés a Barcelona.

El Congrés, que pretenia fomentar la participació i transferència dels programes i actuacions d’intervenció, i incloure la mirada internacional a la intervenció socioeducativa, s’ha desenvolupat combinant ponències, debats i exposant casos exemplars.

Després de la presentació de les diferents autoritats, Fernando Vidal Director del Institut Universitari de la Família de la Universitat Pontifícia de Comillas-, va parlar sobre polítiques de protecció social davant situacions de pobresa i vulnerabilitat de les famílies, explicant que la família és el centre ja que “quan la gent no té res, té la família”. Aquesta és la primera comunitat de la societat civil, en ella es basa la fortalesa de qualsevol societat i l’educació ha d’apostar per fer brillar els talents dels menors.

La Sra. Serena Cotic, educadora social a Domus Nostra – Càritas Roma va parlar sobre els processos migratoris en el marc del debat titulat “Àmbits d’intervenció socioeducativa per a l’atenció i promoció social de les famílies i la infància vulnerable”.

Durant el congrés s’ha posat èmfasi en la importància de la cura de la persona que acompanya a altres persones en situació de vulnerabilitat. El fet que “No podem canviar el model d’intervenció mantenint un model de lideratge que compartimenta l’acció en una suma d’intervencions desenlazadas. Els enllaços entre els diferents serveis d’atenció haurien de simplificar la complexitat” (Jordi Riera) i, entre d’altres, la dada compartit per la Dra. Montserrat Dolz Abadia que destaca que el 70% dels trastorns mentals comencen abans dels 18 anys. A més d’alertar que a Catalunya es consideren una de les principals malalties cròniques i l’afectació és més gran en el cas de famílies situació de vulnerabilitat.