APASOMI, l’empresa d’iniciativa social de Càritas consolida el seu projecte

Càritas Diocesana de Terrassa, 22 de gener de 2018. APASOMI, S.L.U., l’empresa d’inicitiva social que va començar el maig de 2015 consolida el seu projecte que aposta per a la inserció laboral de persones que tenen dificultat per entrar al mercat laboral.

 

Al llarg d’aquests dos anys prop d’un centenar de persones han participat de les diferents accions productives i formatives promogudes per APASOMI.

 

L’itinerari d’inserció comença quan els equips territorials de Càritas a la diòcesi de Terrassa enviem persones amb dificultats per accedir al mercat laboral, generalment sense cap prestació o al límit de l’acabament. El tècnic d’inserció laboral acull aquestes persones i les entrevista, tot orientant-les i veient quines feines poden assolint, tot tenint en compte la seva experiència laboral i les seves habilitats.

 

Posteriorment, les persones seleccionades reben una formació en habilitats laborals i, més específicament sobre la feina que han de desenvolupar. Un cop incorporades a les empreses, tenen el suport constant dels professionals de Càritas que fan el seguiment del seu procés.

 

Des del seus inicis, APASOMI ha ofert a les empreses diferents tipus de col·laboracions: en la pròpia empresa o en instal·lacions de Càritas.

 

El procés d’inserció té una limitació temporal d’un any, que ha de servir als particpants per adquirir autonomia i experiència per cercar noves oportunitats laborals.