Càritas Diocesana s’adhereix a la iniciativa Església pel Treball Decent

Càritas Diocesana de Terrassa s’ha adherit a la campanya d’Església pel Treball Decent (IDT). Les entitats promotores de la iniciativa Església pel Treball Decent, transcorreguts els dos primers anys des de la presentació pública, han fet una passa més en el seu compromís amb l’engegada d’una campanya d’adhesions a la declaració fundacional.

L’objectiu és “prendre consciència que la desocupació, el treball precari, la desigualtat en l’accés a un treball decent i la limitació a l’exercici dels drets humans que això suposa, són un atemptat contra la dignitat humana” i animar a sumar-se a l’exigència de treball decent, que no és aliena a l’Església.

La campanya es dinamitzarà en els àmbits de les parròquies de les diferents diòcesis del país, així com entre grups, moviments de base i organitzacions de l’Església. L’adhesió es podrà realitzar des de la nova web de ITD.

La web pretén ser un “punt de trobada per a persones, entitats, moviments o institucions de l’Església, però també del conjunt de la societat, sensible a l’exigència de treball decent”. Per a això, ofereix tota la informació relativa als continguts i l’activitat de ITD; materials de sensibilització i formació; recursos del magisteri de l’Església que aborden o recullen la importància del treball decent.

A l’encíclica Caritas in veritate del papa Benet XVI s’assenyala que el treball decent és “expressió de la dignitat essencial de tot home o dona”. A l’encíclica Laudato si’ el papa Francesc insisteix en la importància de la dignitat del treball i del treball digne per a la realització de la dignitat humana, la lluita contra la pobresa i la configuració d’una societat que, amb el treball de les persones, cuidi la vida de tots i la casa comuna, realitzant així la vocació humana. I la instrucció pastoral Església, servidora dels pobres, de la Conferència Episcopal Espanyola, assenyala que “perquè el treball serveixi per realitzar a la persona, a més de satisfer les seves necessitats bàsiques, ha de ser un treball digne i estable. (…) La política econòmica ha d’estar al servei del treball digne. (…) Defensar el treball decent significa posar al centre a la persona en comptes de la rendibilitat econòmica; anar més enllà de l’ocupació i distribuir-ho justament; reconèixer els treballs de cura necessaris per a la vida; lluitar per condicions dignes i el compliment dels drets; conciliar treball i descans; i desvincular drets i ocupació. És una missió irrenunciable davant l’augment de les desigualtats i de la pobresa laboral. I és essencial per a una societat més decent”.

La Jornada Mundial pel Treball Decent se celebra el 7 d’octubre.