Conèixer altres voluntaris i les nostres diferències; l’experiència de joves voluntaris

El cap de setmana alguns joves voluntaris de Càritas Diocesana de Terrassa han participat en la I Trobada de Voluntariat Jove de Càritas. Una trobada a la qual han estat convidats joves de les Càritas de tota la confederació, a partir de 16 anys i fins a 35 anys, que participen com a voluntaris en projectes de Càritas, o que es troben en el començament del seu voluntariat.

Han tingut l’oportunitat de trobar joves que participen en diferents Càritas Diocesanes, en les seves parròquies o projectes, donant visibilitat al seu compromís, creant les seves pròpies xarxes en un espai dinàmic i diferent al que és habitual en altres trobades de Càritas.

Sunyol, un dels joves que ha viscut la trobada valora de manera positiva el fet de trobar-se amb molts joves, arribats de llocs diferents i llunyans, i poder compartir les seves diferències.