CONGRÉS FOESSA SOBRE EXCLUSIÓ I DESENVOLUPAMENT SOCIAL: EXPERTS NACIONALS I INTERNACIONALS DEBATEN SOBRE QUIN ÉS EL MODEL QUÈ VOLEM CONSTRUIR

250 participants procedents de tot el país es donen cita a Madrid en unes jornades que comencen avui i que culminaran el proper 31 d’octubre.

La directora general de Serveis per a la Família i Infància, Salomé Adroher, i el president de FOESSA i de Càrites, Rafael del Riu, han inaugurat les sessions.

29102014055740_8034Madrid, 28 d’octubre de 2014.– Convocat per la Fundació FOESSA i Càrites Espanyola, aquest matí ha donat començament en el Col·legi Major Nostra Senyora de Guadalupe de Madrid el Congrés sobre exclusió i desenvolupament social a Espanya.

Durant les jornades, que es perllongaran fins a la tarda del proper 31 d’octubre i en les quals es donen cita més de 250 participants procedents de tot el país, nombrosos experts nacionals i internacionals intentaran respondre, en un moment en el qual tots busquem cap a on dirigir la nostra mirada en la recreació de la nostra societat, a la qüestió sobre quin és el model que volem construir.

Un dels eixos de debat del Congrés serà el VII Informe FOESSA sobre exclusió i desenvolupament social 2014 que es va presentar ahir a Madrid i en el qual, a més de constatar que només el 34 % de la societat espanyola està en situació d’integració plena, s’alerta sobre la ruptura del contracte social que era la base de l’estructura del benestar, es proposa articular una protecció social harmonitzada en tot l’Estat i garantir una protecció social basada en l’enfortiment dels
serveis socials públics, a més de llançar una trucada col·lectiva, davant el fracàs de l’actual model, a revisar les nostres preferències com a ciutadans i qüestionar les lògiques de la privatització, la individualització i la mercantilización.

Sessió inaugural

El Congrés, que ha comptat amb una nodrida presència de representants d’organitzacions socials polítiques i empresarials del nostre país, ha estat inaugurat per Rafael del Riu Sendino, president de la Fundació FOESSA i de Càrites Espanyola, i per Salomé Adroher Biosca, directora general de Serveis per a la Família i Infància.

Després de fer referència al servei prestat per FOESSA al llarg dels seus 50 anys de trajectòria, que, va recordar, “no han deixat de fer llum sobre els reptes i desafiaments del desenvolupament social, abordant de forma sistemàtica i dinàmica els fenòmens socials, en una societat recorreguda transversalment per processos excloents”, Rafael del Riu va fer un agraïment exprés als més de 90 investigadors i especialistes que han participat en el VII Informe FOESSA per “un treball ben fet, del que podem sentir-nos orgullosos”.

Així mateix, ha retut homenatge a dos dels seus més eminents predecessors, Francisco Guijarro i el recentment mort bisbe de Canàries, monsenyor Ramón Echarren, sobre la labor del qual com a impulsors i creadors de la Fundació s’ha assentat el treball dut a terme per fins a laactualidad.

Rafael del Riu ha destacat la “vocació de servei al conjunt de la societat” de FOESSA, que amb aquest nou Informe “pretén fer un pas més no només en la comprensió dels efectes d’un determinat model de desenvolupament centrat gairebé exclusivament en els paràmetres del creixement econòmic, sinó que, en continuïtat amb el VI Informe, pretén aprofundir en les preguntes que llavors es plantejaven llavors i que ens obren cap a una pregunta més sobre si és possible atallar la pobresa i l’exclusió social sense respondre i qüestionar als interrogants sobre el propi model social”.

“Els Informes FOESSA –ha afirmat el seu president– no pretenen qüestionar les trajectòries de les Administracions públiques a l’hora de formular respostes a aquestes qüestions., sinó és el de conèixer a fons l’evolució de la realitat social a través del diagnòstic que ens ofereixen els propis ciutadans, a fi d’identificar les inequidades existents i els reptes pendents, i avançar propostes de superació dels mateixos”.

Com ha subratllat Rafael del Riu, “som conscients dels esforços que els poders públics vénen duent a terme per incidir en les causes de la desigualtat, la pobresa i l’exclusió social, si bé és evident, a la llum de les constatacions de l’Informe, que aquests compromisos segueixen sent clarament insuficients”. En aquest sentit, va apel·lar “a la dimensió moral del diagnòstic, a les implicacions que representa per a tots: per als responsables de les Administracions públiques, per als agents econòmics i socials, per al conjunt de les entitats del Tercer Sector d’acció social i per a cadascun de nosaltres”.

El president de FOESSA va concloure la seva intervenció amb una trucada col·lectiva “a assumir aquesta tasca de transformar la realitat perquè, com ens indica el Papa Francisco, ´ningú ens robi l’esperança de fer un altre món possible´”, va afegir.

Salomé Adroher, per la seva banda, va iniciar la seva intervenció amb una referència a un passatge del Llibre de l’Èxode –“No maltractaràs al foraster, ni li oprimiràs, no vexaràs a vídua ni a orfe, si prestes diners a un del meu poble, al pobre que habita amb tu, no seràs amb ell un usurero; no li exigireu interès…”— per assenyalar “com l’escrit mil cinc-cents anys abans de Crist pot aplicar-se a les societats de tots els temps, que segueixen tenint pendent donar respostes satisfactòries als quals podrien considerar-se valors revolucionaris com la igualtat o la fraternitat”.

En aquesta línia, la directora general de Serveis per a la Família es va referir a la missió profètica desenvolupada per FOESSA en les seves 50 anys d’història i va elogiar la seva “capacitat per divulgar els models de la realitat social de les nostres llars que avui estan en risc de sofrir pobresa i exclusió”.

Aquest reconeixement es va fer extensiu “al rigor metodològic dels Informes i a la seva capacitat per generar debats públics a través dels quals és possible formular propostes de millores del desenvolupament social”. I va destacar, així mateix, la seva importància a l’hora d’oferir “una visió complementària de la labor de recerca desenvolupada pels organismes oficials”.

En la seva intervenció, Salomé Adroher va incidir “en la naturalesa d’una crisi que no només és fruit d’un model econòmic, sinó també social, cultural i, fins i tot, antropològic, que ens porta a plantejar respostes a una pregunta que se’ns llança a tots nosaltres. ‘On està el teu germà?´”.

Va incidir, a aquest respecte, en les responsabilitats que “tant al Govern com al conjunt d’actors socials –empreses, sindicats, mitjans de comunicació, entitats socials— han d’assumir per articular propostes, en un marc de col·laboració, de lluita contra l’exclusió”. El VII Informe FOEESA, va assegurar, “ens dóna pistes molt útils per definir les nostres estratègies polítiques en aquest àmbit”.

La directora general va acabar la seva intervenció fent una reflexió sobre “la liquiditat dels temps actuals, davant els quals FOESSA ens proposa uns valors sòlids que ens ajuda a transitar en aquests moments i a respondre a la pregunta sobre on està el nostre germà”.

MICROSITE DEL CONGRES: www.foessa2014.es/congreso
DESCARREGABLE: VII Informe FOESSA (www.foessa.es/informe)