DADES DE LA MEMORIA D’OCUPACIO I ECONOMIA SOCIAL 2013

Us presentem el resum de dades de la Memòria d’Ocupació i Economia social 2013, en la qual vam mostrar el compromís de Càritas durant aquest any amb les persones més desfavorides i, en particular, amb el seu accés i exercici del dret al treball. Són tres les motivacions principals que ens porten a acudir a aquesta cita anual de presentació de la nostra acció.

Les persones ateses
Del total de participants dels Serveis d’Ocupació i Economia Social en Càrites (77.072 persones) el 62% són dones i el 38% homes.
D’elles, 12.028 (15,6%) van aconseguir accedir a un lloc de treball.

Origen:
L’any 2013 pràcticament s’han invertit els percentatges de les persones espanyoles (ara 53%) amb les d’origen estranger (47%).
De les 36.224 persones immigrants, el 79%, és a dir 28.517 persones, són immigrants que procedeixen de països extracomunitaris.

En relació amb anys anteriors, aquestes dades reflecteixen que es manté la tendència, iniciada en 2010, d’increment del percentatge d’espanyols atesos i, per tant, disminució del percentatge d’immigrants. Les persones espanyoles ateses per les accions d’ocupació de Càrites han passat del 25% en 2009 a un 53% en 2013 superant per primera vegada el
percentatge de persones d’origen estranger.

Edats:
Els trams majoritaris són els de els grups compresos entre 25 i 36 anys i entre 36 i 45 anys, que comparteixen el mateix percentatge del 28%.
Si bé, és important destacar que el major increment en relació a l’any anterior s’ha produït en el tram d’edat de 18 a 24 anys que passa d’un 12 a un 15%. Aquest increment respon al fet que en 2013 s’han engegat noves accions dirigides específicament a joves, donant resposta al preocupant fet que som l’estat de la UE amb major taxa d’atur juvenil, amb un 57,22%, mentre la mitjana europea està en el 22,8%.

Nivell de formació:
Si analitzem el nivell de formació aconseguit, ens trobem amb que el 47% de les persones que participen en els nostres serveis d’ocupació, tan sols compta amb estudis bàsics (estudis primaris finalitzats o sense finalitzar).
Si a aquesta dada li vam sumar el 23% que només aconsegueixen estudis secundaris, ens trobem amb que el 70% de les persones ateses no superen el nivell d’ensenyament secundari obligatori.

Perfil majoritari:
Dona (encara que cada vegada disminueix més el seu percentatge); espanyola (encara que molt poc per sobre de la població immigrant); d’entre 25 i 45 anys i amb un baix nivell formatiu.

Les accions desenvolupades
Total de Participants en accions d’Ocupació i Economia Social: 77.072 persones

Serveis d’Acolliment, Informació i Orientació laboral:
Durant 2013 es van atendre a 66.663 persones en els Serveis d’Acolliment, informació i Orientació Laboral.

Accions d’autoocupació:
En 2013 es van beneficiar d’aquestes accions 249 persones i es van engegar 45 iniciatives d’autoocupació.

Accions formatives:
Al llarg de 2013 es van realitzar 877 accions formatives de les quals es van beneficiar 21.501 persones.
El 40% d’aquestes accions formatives inclouen pràctiques no laborals en empreses.

Intermediació laboral:
En 2013 es van atendre a 15.665 participants, es va establir contacte amb 8.530 ocupadors i es van gestionar 5.580 ofertes.

Iniciatives d’economia social:
En 2013 Càrites va comptar amb 37 iniciatives d’Economia Social, 8 d’elles s’han engegat en 2013.
28 Empreses d’Inserció, 7 Cooperatives i 2 Centre Especial d’Ocupació.
Aquesta aposta per l’Economia Social suposa un total de 689 llocs de treball, dels quals 404 són llocs de treball en inserció pels quals han passat 486 persones.
Entre les 8 iniciatives noves i l’ampliació de l’activitat en les existents, s’han creat 61 nous llocs de treball.

Recursos Humans i Econòmics
En 2013 van col·laborar activament en la prestació dels serveis d’ocupació un total de 2.425 voluntaris i voluntàries en tota Espanya, al costat de la labor desenvolupada per 670 persones contractades.

En 2013, la Confederació Càrites va destinar un total de 35.957.092 euros a les seves accions d’Ocupació. Aquests fons procedeixen tant de donacions privades (aportacions de socis i donants) com de subvencions públiques (Fons Social Europeu i Administracions estatals, autonòmiques i locals), així com dels generats per les activitats econòmiques de les pròpies empreses d’economia social que gestionen les Càrites Diocesanes.
De total de recursos invertits, el 62% procedeix de donacions privats i 38% de subvencions públics.