En el Dia Internacional de les Famílies, Càritas Europa insta la UE a invertir en polítiques favorables a la família

Amb motiu del Dia Internacional de les Famílies, que se celebra el 15 de maig, Càritas Europa fa una crida a la Unió Europea i els seus Estats membres perquè inverteixin en polítiques favorables a la família. La família és la unitat bàsica de la societat i un dels tres pilars principals de qualsevol societat justa, juntament amb un mercat laboral inclusiu i mecanismes de protecció social.

Dissenyar polítiques favorables a la família que beneficiïn a tots és una necessitat per al futur d’Europa. Resulta, per això, imperatiu que els líders europeus comencin a complir el seu compromís amb el Pilar Europeu dels Drets Socials. Cal adoptar de manera urgent polítiques que abordin l’actual declivi demogràfic a Europa i els creixents nivells de pobresa i desigualtat. Invertir en família és invertir en les nostres societats.

L’enfortiment de la dimensió social de les famílies és beneficiós per al benestar de les generacions futures perquè contribueix als objectius dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). En particular, l’objectiu 1 (fi de la pobresa), l’objectiu 5 (igualtat entre dones i homes), i l’objectiu 10 (reducció de les desigualtats).

Avançar en els Objectius de Desenvolupament Sostenible “Invertir en les famílies per empoderarlas i promoure el capital social que creen, beneficia tota la societat. En aquest sentit, les famílies contribueixen clarament a promoure societats pacífiques i inclusives. Espero que els Estats Membres pressupostin i implementin polítiques familiars sòlides per assolir els objectius dels objectius de Desenvolupament Sostenible “, assegura Jorge Nuño Mayer, secretari general de Càritas Europa.

En aquest context, Càritas Europa recomana als poders legislatius que impulsin les següents polítiques favorables a la família:

1. Respecte del dret a la vida familiar

– Facilitar la conciliació entre la vida laboral i familiar, i donar suport a les famílies mitjançant ajudes mensuals per fills basada en un enfocament universal dels beneficis infantils. Les famílies amb baixos ingressos haurien de rebre una major quantitat d’aquest subsidi.

– Garantir instal·lacions de cura infantil suficients i assequibles.

– Posar en pràctica serveis d’orientació familiar.

2. Respecte a habilitar, donar suport i reconèixer el valor del treball de cura familiar

– Garantir el dret legal a la baixa per maternitat d’almenys 15 setmanes i el permís parental d’almenys 6 mesos.

– Permetre una quantitat de dies per any de permís especial per al treball de cura en la família: per a nens, ancians, malalts, etc.

– Assegurar un ingrés mínim durant períodes més llargs de permisos per al treball de cura.

– Considerar el temps dedicat a la feina de cura com a elegible per al càlcul dels drets de pensió.