No deixem de fer formació en acollida i acompanyament, accions fonamentals a Càritas

Participants a la formació sobre acollida i acompanyamentVetllar per la formació continuada de tots els agents és important per Càritas perquè d’aquesta manera procurem garantir la millor eficiència i eficàcia en l’acollida i acompanyament a les persones més vulnerables de la societat.

El curs 2018-2019 l’última formació va ser a Terrassa, a càrrec de Jaume Casassas, membre de l’Escola de Formació del Voluntariat de Càritas Barcelona.

Casassas va conduir una dinàmica sobre “Una nova manera d’acollir i acompanyar”. Els participants van valorar de forma positiva les explicacions i l’enfocament de la formació per tal de tenir més eines i recursos a l’hora de realitzar la seva tasca a Càritas, treballant per retornar a les persones la capacitat de ser les protagonistes de la seva pròpia vida. Des dels serveis d’acollida i acompanyament individual, i d’acollida i espais relacionals.

Volem acompanyar les persones a recuperar la seva dignitat, a desenvolupar les seves capacitats, els seus projectes de vida, tenint en compte que cada persona és única i protagonista de la seva història i del seu procés vital.