Fundació Mina manté la col·laboració amb el programa Fem la Feina

En compliment del conveni, Fundació Mina dóna suport al programa d’Inserció Sòcio-Laboral i Borsa de Treball “Fem la Feina”, destinat a dones immigrants o autòctones, d’entre 23 a 51 anys, en risc d’exclusió social.

350 dones s’han pogut beneficiar d’aquest programa en els 4 anys de col·laboració de la Fundació Mina amb Càritas.

Fundació Mina torna a donar suport a Càritas Diocesana de Terrassa amb la renovació del conveni de col·laboració, mitjançant el qual la Fundació Mina participarà per tercera vegada en el programa Fem la Feina de Càritas, destinat a afavorir la integració de la dona nouvinguda.

Recordem que l’objectiu general del programa és conscienciar sobre la necessitat d’adquirir els coneixements i les tècniques necessàries per incorporar-se al mercat laboral. A través d’un conjunt d’activitats i de formació, el programa anima i ajuda a les dones nouvingudes i, a dones en risc d’exclusió social, a assolir els coneixements acadèmics bàsics i tecnicoprofessionals per desenvolupar l’activitat laboral, conèixer les habilitats i capacitats personals manifestes o ocultes, i adquirir o recuperar habilitats socials i, finalment adquirir les tècniques necessàries per incorporar-se al mercat laboral.

Mitjançant mòduls d’aprenentatge, un espai tutorial amb dinàmiques grupals i tutories individualitzades, formació pràctica i seguiment personalitzat, el programa busca facilitar entrevistes i la coordinació amb empreses, que poden oferir llocs de treball adequats al perfil laboral de les dones que atén Càritas, per realitzar pràctiques que poden conduir posteriorment a un possible lloc de treball estable.

Amb aquest quart any de col·laboració, Fundació Mina fa palès el compromís manifestat en el seu dia de seguir donant suport a futures accions formatives orientades a la inserció laboral de persones en risc d’exclusió social ateses per Càritas.

Amb els 9.000 euros que des de l’inici s’han destinat a la col·laboració amb Càritas en aquest projectes, s’estima haver ajudat fins a data d’avui prop de 350 dones en la seva formació i recerca de feina.

Fundació Mina i Càritas Diocesana de Terrassa

Fundació Mina té com a missió, entre d’altres, col·laborar i ajudar a altres institucions o persones físiques o jurídiques que desenvolupen accions per garantir el benestar de les persones, la protecció de la infància i la defensa contra la marginació social. En aquest sentit, la Fundació valora en especial el programa que desenvolupa Càritas Diocesana de Terrassa, així com la seva activitat per tal d’ajudar a la promoció humana i al desenvolupament integral de les persones a la ciutat.

L’any 2016, Salvador Obiols, director general de Càritas, va fer lliurament a Marià Galí de la creu “Ajuda’ns a ajudar”, realitzada per un membre de Càritas amb materials reutilitzats i que vol simbolitzar l’objectiu del programa, per agrair l’ajut que reben de la Fundació.