L’Audiència Nacional estima una demanda de Càritas que equipara els drets de tots els menors a Espanya

El 2015 Càritas Espanyola va iniciar un procés judicial per canviar les “Instruccions tècniques dirigides als Ajuntaments sobre la gestió del padró municipal” (BOE 24 de Març del 2015). En elles s’establien els requisits per a l’empadronament d’un menor estranger.

El passat mes de març de 2019 s’ha declarat ferma la sentència que favorable al requeriment de Càritas que l’Audiència Nacional emetia el desembre de l’any passat. D’aquesta manera, s’han declarat nul·les les Instruccions a l’entendre que “discrimina els menors estrangers respecte dels menors espanyols pel que fa als requisits d’identificació per a la inscripció en el padró municipal”.

La sentència de l’Audiència Nacional té com a conseqüències:

  1. Les Instruccions esmentades han de ser modificades de tal manera que equiparin els requisits d’identificació per als menors estrangers amb els menors espanyols.
  2. Els menors estrangers menors de 15 anys podran ser empadronats de la mateixa manera que els menors espanyols, facilitant d’aquesta manera la seva escolarització i l’accés a la sanitat i altres prestacions socials.