“La casa no reuneix condicions per viure, ens agradaria canviar, però no podem” Rosa, viu en un habitatge lloguer

Les temperatures han baixat aquestes darreres setmanes. En algunes llars posem la calefacció, encenem la llar de foc, o bé encenem l’estufa de butà, però hi ha moltes persones que no disposen de calefacció, ni llar de foc, ni estufa de butà per tal d’escalfar la llar i estar confortable. No es tracta tan sols d’estar bé dins de casa, sinó també de no emmalaltir per passar fred, des d’un refredat o pulmonia a febres altes o hipotèrmia.

Aquesta situació és real, no són coses que passen a persones llunyanes a nosaltres, això passa a la Diòcesi, al nostre costat, als nostres veïns. El 36% de les llars que atenem a Càritas Diocesana de Terrassa es troben en una situació d’inseguretat en relació a l’habitatge, que no són adequats ni dignes, o fins i tot, persones que viuen al carrer.

Onze anys després de l’inici de la crisi, ens trobem amb una realitat d’exclusió residencial que viuen moltes persones. L’últim informe FOESSA “La vulneració del dret a l’habitatge: una mirada a l’exclusió social” conclou que l’exclusió social causada per la manca d’un habitatge digne i adequat afecta el 24% de la població espanyola. Però alhora, es troben amb la realitat d’haver de fer front a totes les despeses de la llar, amb uns sous de mitjana d’entre 300-750€ al mes, que no els permeten arribar a final de mes, assumir totes les despeses, i molt menys plantejar-se canviar d’habitatge, o millorar les mancances que té en el que viuen.

Càritas Diocesana de Terrassa gràcies al suport de totes les persones compromeses amb les persones més vulnerables, acompanyem totes aquestes persones ajudant-los en el dia a dia, treballant perquè sigui possible que tinguin una llar segura i adequada.