Missatge de Quaresma del Sant Pare Francesc

El mal s’escamparà tant, que l’amor de molts es refredarà” (Mt 24,12)

 

Estimats germans i germanes,

 

Un cop més ens surt a l’encontre la Pasqua del Senyor. Per preparar-nos per a rebre-la, la Providència de Déu ens ofereix cada any la Quaresma, «signe sacramental de la nostra conversió»,[1] que anuncia i realitza la possibilitat de tornar al Senyor amb tot el cor i amb tota la vida.

 

Com tots els anys, amb aquest missatge desitjo ajudar tota l’Església a viure amb goig i amb veritat aquest temps de gràcia, i ho faig inspirant-me en una expressió de Jesús a l’Evangeli de Mateu: «El mal s’escamparà tant, que l’amor de molts es refredarà» (24,12).

 

Aquesta frase es troba en el discurs que parla de la fi dels temps i que està ambientat a Jerusalem, a la muntanya de les Oliveres, precisament allí on començarà la passió del Senyor. Jesús, responent una pregunta dels seus deixebles, anuncia una gran tribulació i descriu la situació en la qual podria trobar-se la comunitat dels fidels: enfront dels esdeveniments dolorosos, alguns falsos profetes enganyaran molta

 

[1] Missal Romà, I Diumenge de Quaresma, Oració Col·lecta (versió italiana).

 

Llegir més: http://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2018/02/06/mens.html