Les persones amb VIH-sida viuen noves situacions de dependència

Foto de Comite 1r de Desembre

El passat mes de juny les entitats catalanes d’acció social van ser convocades per la Comissió de VIH/SIDA i exclusió d’ECAS a una jornada on parlar sobre “Els serveis socials especialitzats de la xarxa de VIH/sida i exclusió social”. Posant de manifest la voluntat d’aprofundir en el treball en xarxa i el compromís per part dels professionals.

L’evolució de la situació de les persones amb VIH des dels 90

Les dades publicades per la Generalitat de Catalunya sobre els casos de SIDA el 2017 indiquen una tendència a disminuir que va començar el 1994-1995 quan van arribar als pics més alts. Per altra banda a causa de la incorporació dels tractaments universals l’any 2015 ha augmentat l’esperança de vida per a les persones amb VIH.

Noves dependències de les persones amb VIH

Aquesta millora ha evidenciat altres situacions. El fet que la supervivència de les persones amb VIH sigui semblant a la de la població general, comporta acompanyar i tractar l’envelliment d’unes persones que per la seva situació, els seus hàbits i l’estil de vida, han perdut la immunitat i esdevenen “persones velletes fràgils” tal com va explicar Marta Navarro, especialista del Servei de Malalties Infeccioses de l’Hospital de Sabadell.

Les persones amb diagnòstic de VIH/SIDA segueixen sent vulnerables a la societat en què vivim. No només per tot el que implica la malaltia, sinó també pels prejudicis i estigmes que encara avui dia els envolten. Tal com detallava Mijail Acosta, el coordinador de la Comissió: “L’exclusió social és una amalgama de condicions, d’allò que en diem ‘condicionants de vida’ més enllà de la infecció i la malaltia. Pobresa econòmica, manca d’habitatge, soledat, addiccions, pèrdua de relacions socials, el drama de la feina, discriminació i rebuig”.

A Càritas treballem juntament amb la resta d’entitats i els serveis socials per combatre l’exclusió social que viuen aquestes persones. Des del programa de Salut vam acompanyar a 72 persones durant el 2018.