El treball decent és l’oportunitat que genera un ingrés just, seguretat, protecció social i bones perspectives de desenvolupament personal i integració social

El dia 7 octubre se celebra la jornada mundial per al treball digne i decent a tot el món.

Recordar que la Declaració Universal dels Drets humans de les Nacions unides defensa el dret humà al treball com un dret fonamentat en la lliure elecció d’ocupació, unes condicions equitatives i satisfactòries de treball i una protecció a l’atur.

Un dret que moltes vegades no es compleix i que tot i complir-se no és amb les condicions adequades per tothom. Perquè existeixi un dret al treball, cal garantir un treball decent. Cal comptar amb oportunitats per permetre la lliure elecció d’una feina, una seguretat, un ingrés adequat per a la vida, una protecció social i un sentit de bé comú. Però no sempre és així.

El treball decent és l’oportunitat de la persona a accedir a una ocupació productiva, que generi un ingrés just, seguretat, protecció social i bones perspectives de desenvolupament personal i integració social. Només així podem parlar d’una societat amb igualtats per a tothom i de tracte per a tothom igual.

Avui en dia hi ha molta gent que tot i tenir feina, viu en el que anomenem precarietat laboral perquè els sous no són dignes, els contractes són temporals i això provoca manca de seguretat. Hi ha desigualtat entre homes i dones, i en alguns casos no hi ha ni protecció social perquè no hi ha cap tipus de contracte en la relació laboral establerta. Les feines s’han precarieritzat i això comporta també precarietat en l’habitatge, la salut i en definitiva precarietat vital.

Càritas pel treball digne i decent

Des del programa laboral de Càritas treballem pel treball digne intentant sensibilitzar tant als participants del propi programa com a les famílies ofertants que s’adrecen al servei.

Es potencia l’acompanyament en el procés d’orientació i inserció laboral dels participants proporcionant aquelles eines necessaries per poder inserir-se amb garanties al mercat laboral.

Oferim atenció individual en l’orientació laboral, formació, intermediació laboral i prospecció en les empreses de l’entorn.

Amb la formació garantim als participants aquells coneixements teòrics però també pràctics i de competències transversals necessaris per poder treballar en qualitat en el treball a la llar i atenció a gent gran. Oferim també cursos en àmbits com el de monitor de menjador, el d’auxiliar de cuina i el de neteges industrials on els resultats han estat molt bons perquè s’ha inserit a molts participants.

La cerca de feina i la relació laboral amb les empreses

Des de Càritas tenim una borsa de treball en l’àmbit del treball a la llar lligada precisament als cursos de formació. Fem un treball d’intermediació entre l’oferta i la demanda. Feina que ajuda moltes vegades a sensibilitzar a les famílies sobre temes de dignitat, en relació a la feina del treball a la llar, poc valorada en general. Lluitem perquè els nostres candidats a les ofertes de feina tinguin un contracte, un sou digne i sobretot, un respecte pels seus drets i evidentment un compliment per part seva dels seus deures com a treballadors.

En quan a la prospecció de les empreses, hem començat a tenir contacte amb diferents empreses del sector de l’hostaleria i el treball a la llar per intentar potenciar la inserció dels participants als nostres cursos. Aquí també vetllem per la dignitat de la feina i unes condicions legals per a tothom.

Actualment atenem molta gent que té problemes de documentació legal i que a vegades tot i treballar, com que és un treball en el mercat negre no tenen dret a res, ni a protecció, ni a seguretat, ni a un sou digne, ni res.. Una documentació que va lligada en la seva totalitat a l’obtenció d’un contracte laboral i aquesta també és una part important de la nostra feina.

Busquem potenciar famílies que tinguin la sensibilitat suficient per poder oferir aquest tipus de contracte a gent que compleix ja amb els requisits poder ser regularitzats. Evitem així el treball en negre i potenciem el treball digne a aquests participants. En aquests casos el nostre acompanyament és clau.

Des de Càritas denunciem

Denunciem doncs la manca d’un treball digne per a tothom sense deixar d’oblidar que per molta feina que fem des de les diferents entitats socials del sector, cal des del govern uns canvis en l’estructura laboral del país i en la regulació del mercat de treball per reduir la desigualtat i el paper de superioritat i inferioritat entre contractants i contractats.

Hem de tenir present doncs, que les persones que es troben amb treballs precaris o sense feina volen disposar d’una oportunitat per sortir de la seva situació amb el propi esforç. El fet de poder accedir a una feina digna amb la qual sentir-se útils i realitzats, contribueix a la construcció d’una societat on la igualtat d’oportunitats sigui una realitat, i on tothom pugui desenvolupar una professió amb la qual guanyar-se el sou bàsic i poder gaudir del seu projecte vital i familiar.