Campanya Institucional 2014-2017

logo1415


“ESTIMA I VIU LA JUSTÍCIA”

És una crida, una invitació a construir una fraternitat compromesa amb les persones i els seus drets.

Fes d’aquest lema un estil de vida, i omple d’esperança i vida tot allò que estimis, facis o anhelis.

Estem cridats a “desitjar, buscar i cuidar el bé dels altres” (Sant Pare Francesc, EvangeliiGaudium, 178) i en aquest primer any de Campanya, ens preguntem:

Què has fet amb el teu germà?

És un clam que ens interpel·la a no viure indiferents al patiment de l’altre; és una crida a viure abocats en la realitat que vivim, on tantes persones  veuen retallats els seus drets, i que busca COMMOURE’NS I MOURE’NS davant les injustícies quotidianes  d’un estil de vida còmode i superficial.

És NADAL, temps de trobada, de tornar a néixer i deixar néixer allò nou, temps d’obrir les mans ben esteses i deixar que floreixi l’esperança de tot allò bo que entre tots podem fer possible.

UNA INVITACIÓ

Mirada àmplia i cor obert per exigir justícia social. És hora de mobilitzar-se, de sortir als carrers i trobar-se amb molts més per denunciar les causes que generen pobresa i dolor a milers de persones al nostre món. Surt i mou-te pels altres!

UN DESIG

Estima i fes el que vulguis.  Estima i viu la justícia en tots els teus gestos quotidians, amb honestedat, vessant generositat i coratge. No deixis passar de llarg les oportunitats que tens de fer el bé. L’estimació és l’única cosa que creix quan es comparteix.

UN DRET

Recuperar la dignitat de tots els homes i dones de la nostra societat i del nostre temps. Passa’t a la fila dels no conformes amb la realitat, dels que tenen coratge per denunciar les situacions injustes.

Volem que el lema d’aquesta Campanya, “Què has fet amb el teu germà?” pugui mostrar i donar testimoni de la nostra acció envers els més desfavorits, i que sigui alhora una invitació a fer vida i camí amb els germans.

Estem cridats a fer possible l’amor i la justícia entre tots els germans

Objectius de la Campanya

  • Sensibilitzar i incidir sobre la urgència de recuperar com a valor la dignitat de totes les persones i l’exercici dels drets bàsics i fonamentals, en especial els de les persones que viuen en situació de més pobresa i vulnerabilitat.
  • Animar i comunicar els missatges de Càritas des de l’esperança que es genera en les persones que participen en els projectes
  • socials que Càritas desenvolupa, esperança que constitueix el motor veritable transformador de la nostra societat.
  • Denunciar les injustícies des de la tasca d’eradicar la fam i la pobresa en el món, tant en la seva dimensió nacional com internacional.
  • Animar la comunitat cristiana a implicar-se més i a participar més activament en l’anunci de l’esperança i en la denúncia de
  • la injustícia, i que es faci més propera i present mitjançant el seu testimoniatge en els diferents àmbits socials i públics.

Podeu descarregar els materials de la campanya als següents enllaços: