Ajudan's a ajudar
Empreses amb Cor és un projecte de sensibilització per les empreses que volen posar en marxa un sistema de Responsabilitat Social corporativa. Informate'n info@caritasdiocesanaterrassa.cat
Fem un Món més solidari
Càritas Diocesana de Terrassa disposa d'un programa de Responsabilitat social Corporativa, per tal que les empreses siguin més sensibles als problemes socials, tot comptant amb aquells que formen part del seu cercle d'influència: treballadors, clients i proveïdors.

Empreses amb Cor

Les empreses responsables són un dels agents més importants per al desenvolupament sostenible de la nostra societat i per a la seva cohesió social.

Ja fa anys que la Responsabilitat Social Corporativa (RSE) o Responsabilitat Social Empresarial (RSE) és una realitat consolidada en el nostre país.

Les empreses, per garantir el seu propi desenvolupament, també s’han adonat que la col·laboració amb Organitzacions No Lucratives (ONL) aporta un valor diferencial a les corporacions.

Càritas aposta pel treball en xarxa amb diferents agents socials, que comparteixen els mateixos valors que la nostra institució.

 • Com poden col·laborar les empreses amb Càritas

  Segur que la vostra empresa també vol formar part d’aquesta xarxa solidària. Animeu-vos a ser una  Empresa amb Cor! 

  Atenent la situació actual i les possibilitats de les empreses, les col·laboracions d’aquestes poden ser  puntuals o periòdiques.

  Per donar resposta a les persones necessitades que atenem hi ha un munt de possibilitats de col·laboració, i moltes no són estrictament econòmiques. En destaquem:

  • Donar suport i vincular-se a l’activitat o a un projecte d’una Càritas local. 
  • Difondre les accions que fa Càritas per a les persones més desafavorides a través dels mitjans de comunicació interna i/o externa de l’empresa. 
  • Fer-se ressò de les campanyes de sensibilització de Càritas i difondre-les entre els seus stakeholders, tot convidant-los a participar activament. 
  • Inserir laboralment a persones ateses i tutoritzades per Càritas o facilitar pràctiques laborals. 
  • El suport a la formació d’usuaris, voluntaris o professionals de Càritas, mitjançant els propis recursos humans de l’empresa. 
  • Facilitar el coneixement de Càritas a través de la seva network. 
  • Col·laborar mitjançant el voluntariat corporatiu en accions que es preparen de manera conjunta. 
  • Organitzar accions de màrqueting amb causa. 
  • Donar productes o serveis . 
  • Promocionar accions de matxing gift, com ara les microdonacions entre els empleats de l’empresa. 
  • Participar en accions logístiques puntuals. 
  • Fer una donació econòmica puntual o col·laborar de manera periòdica (empresa associada). 
  • Promovent la participació dels empleats en accions de crowfunding que Càritas Diocesana de Terrassa promou. 
  • Animant els treballadors i treballadores de l’empresa a fer-se voluntaris presencials o virtuals. 
  • Patrocinant l’edició de materials de sensibilització, exposicions, publicacions gràfiques o digitals, esdeveniments culturals, lúdics o esportius, organitzats per la xarxa Càritas. 
  • La implicació de la petita i mitjana empresa, de les botigues i establiments locals, a través del projecte Comerços amb Cor 
  • Organitzant actes interns o externs solidaris. 
  • Fomentar l’associacionisme a Càritas entre els seus públics d’interès. 
  • L’adquisició de productes elaborats en diferents projectes de Càritas per a regals d’empresa. 
  • Informar als empleats sobre la campanya “Llegat solidari”.
 • Contraprestacions per a les empreses

  Les contraprestacions que podem oferir a les Empreses amb Cor depenen del grau de compromís i de les modalitats de col·laboració.

  Totes les empreses que donen suport a Càritas són Empreses amb Cor.

  Entre algunes de les prestacions que se solen donar, en destaquem:

  • La menció de la col·laboració en els mitjans de comunicació de la pròpia Càritas Diocesana de Terrassa: memòria extensa, web, newsletter, blog i xarxes socials. 
  • La cessió d’ús de nom i de la marca de Càritas, prèvia consulta. 
  • Els beneficis fiscals que contempla la legislació vigent en termes de patrocini i mecenatge. 
  • L’elaboració d’articles que expliquen el suport de les empreses en mitjans de comunicació especialitzats. 
  • La identificació visual de l’empresa com una Empresa amb Cor. 
  • La participació en els actes de reconeixement  envers les empreses col·laboradores. 
  • L’organització d’actes de divulgació o promoció  de les col·laboracions, normalment preparades de forma conjunta.
 • Ser una Empresa amb Cor implica…

  • Presentar-se davant de la societat i, molt especialment, davant les nostres comunitats locals, com una empresa socialment responsable i solidària. 
  • Crear un clima de satisfacció interna entre el personal de l’empresa que ajuda a atraure i retenir el talent. 
  • Fomentar entre els treballadors i treballadores el sentiment de pertinença a una empresa diferent, a una entitat compromesa amb el desenvolupament sostenible, la lluita contra les desigualtats socials, la promoció de la persona i la cohesió social. 
  • Afegir valor a la pròpia marca, remarcant “l’ànima” de l’empresa, el seu core business. 
  • Consolidar i/o augmentar la notorietat i la reputació corporativa entre els seus stakeholders, en vincular-se a una institució no lucrativa històrica, amb una àmplia presència i notorietat al nostre país. 

  Per a més informació:

  Càritas Diocesana de Terrassa
  Tel.: 931 433 984
  info@caritasdiocesanaterrassa.cat

 • Certificats i deducció fiscal

  Les col·laboracions econòmiques realitzades a Càritas Diocesana de Terrassa tenen dret a deducció tant en l’Impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF), com en l’Import de Societats.

  Per poder gaudir d’aquest dret, l’empresa ha de disposar d’un certificat emès per Càritas Diocesana de Terrassa. Aquest certificat té efectes fiscals, en el cas que l’Agència Tributària disposi de les dades de les donacions efectuades.

  Per poder enviar-vos el rebut i, posteriorment el certificat de donacions, necessitem que ens facin arribar les teves dades completes: nom de l’empresa, adreça, codi postal, CIF, i la data i el número de compte al qual han fet l’ingrés.

  Càritas Diocesana de Terrassa envia informació a l’Agència Tributària sobre totes les donacions monetàries rebudes durant l’exercici de l’any de tancament (l’any anterior), llevat d’aquelles persones jurídiques que ens indiquin el contrari per escrit i abans de finals de cada any. En aquest cas s’entén que el donant renúncia al seu dret de deduir les seves donacions.

  A partir del mes de març de cada any, Càritas Diocesana de Terrassa enviarà als seus col·laboradors econòmics els certificats corresponents a les donacions realitzades durant l’any fiscal que es presenti.

  Si volen sol·licitar el seu certificat en línia poden omplir el següent formulari:

  Avís important: De conformitat amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades proporcionades en aquest formulari, seran incorporades a un fitxer titularitat de Càritas Diocesana de Terrassa, la finalitat del qual és la gestió de socis i donants, i la tramesa, via postal o electrònica d’informació sobre activitats i notícies relacionades amb Càritas Diocesana de Terrassa. Aquesta entitat podrà cedir les seves dades a tercers amb qui col·labora, amb la mateixa finalitat.

  Vostès poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o modificació, enviant una carta postal amb les seves dades identificadores a la seu de Càritas Diocesana de Terrassa (Duran i Sors, 11. 08201 Sabadell), a l’atenció del responsable de seguretat de dades.