Carta Dominical: Por un trabajo decente

Bisbat de Terrassa: 30 de septiembre de 2017

El proper 7 d’octubre es celebra la Jornada Mundial pel Treball Decent, que la Confederació Sindical Internacional impulsa i organitza. Ara bé, ¿què s’entén per treball decent? Amb el concepte de treball decent s’expressa el que ha de ser una feina digna. El significat originari del treball es dur a terme el compliment del mandat de Déu expressat en el llibre del Gènesi desenvolupant l’obra de la creació. Al mateix temps es desenvolupa i es perfecciona la persona humana perquè es propicia el desplegament de les seves capacitats. Ara bé, quan no es respecten els principis i els drets laborals fonamentals, quan no es rep una paga justa i proporcional, quan l’activitat no es realitza amb la suficient cobertura social o es realitza amb alguna mena de discriminació, aquest treball no és un treball decent.

 

Leer más: http://bisbatdeterrassa.org/diocesi/bisbe/cartes-dominicals/per-un-treball-decent/