Hacer donativo

Com a donant pots fer aportacions econòmiques quan tu vulguis, i de la quantia que et vagi millor. Per fer un donatiu tens diferents possibilitats:

 • De manera presencial, a la nostra seu, al número 11 del carrer Duran i Sors de Sabadell.

 

 • També ho pot fer per telèfon, tot trucant al 931 433 984.

 

 

 • Mitjançant transferència bancària a un dels següents comptes:

 

  • Banc Sabadell:          ES59 – 0081 – 0900 – 8300 – 0374 –  0286

  • CaixaBanc:                ES92 – 2100 – 5000 – 5002 – 0007 – 6012

  • BBVA:                        ES44 – 0182 – 1786 – 1202 – 0019 – 7722

  • Fiare. Banca Ètica       ES05 – 1550 – 0001 – 2800 – 0193 – 5626

  • Fiare. Banca Ètica       ES05 – 1550 – 0001 – 2800 – 0193 – 5626

 

 • A través de Paypal o targeta de crèdit. • A través de Facebook pots fer una donació o crear una campanya de donació a favor de Càritas

 

 • Certificats deducció fiscal

  Les col·laboracions econòmiques realitzades a Càritas Diocesana de Terrassa tenen dret a deducció tant en l’Impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF), com en l’Import de Societats.

  Per poder gaudir d’aquest dret, el donant ha de disposar d’un certificat emès per Càritas Diocesana de Terrassa. Aquest certificat té efectes fiscals, en el cas que l’Agència Tributària disposi de les dades de les donacions efectuades.

  Per poder enviar-te el rebut i, posteriorment el certificat de donacions, necessitem que ens facis arribar les teves dades completes: nom i cognoms del particular o nom de l’empresa, adreça, codi postal, NIF, NIE o CIF, i la data i el número de compte al qual has fet l’ingrés.

  Càritas Diocesana de Terrassa envia informació a l’Agència Tributària sobre totes les donacions monetàries rebudes durant l’exercici de l’any de tancament (l’any anterior), llevat d’aquelles persones que ens indiquin el contrari per escrit i abans de finals de cada any. En aquest cas s’entén que el donant renúncia al seu dret de deduir les seves donacions.

  A partir del mes de març de cada any, Càritas Diocesana de Terrassa enviarà als seus col·laboradors econòmics els certificats corresponents a les donacions realitzades durant l’any fiscal que es presenti.

  Si vols sol·licitar el teu certificat en línia pots omplir el següent formulari:

  Avís important: De conformitat amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades proporcionades en aquest formulari, seran incorporades a un fitxer titularitat de Càritas Diocesana de Terrassa, la finalitat del qual és la gestió de socis i donants, i la tramesa, via postal o electrònica d’informació sobre activitats i notícies relacionades amb Càritas Diocesana de Terrassa. Aquesta entitat podrà cedir les seves dades a tercers amb qui col·labora, amb la mateixa finalitat.

  Vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o modificació, enviant una carta postal amb les seves dades identificadores a la seu de Càritas Diocesana de Terrassa (Duran i Sors, 11. 08201 Sabadell), a l’atenció del responsable de seguretat de dades.

 • Deducció fiscal

  Los beneficios de las donaciones que se realicen en favor de una entidad acogida al régimen fiscal especial de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre:

  Para personas Físicas (IRPF)
  Primeros 150€ del 75%
  Resto del 30%
  Donaciones plurianuales (a la misma entidad durante al menos 3 años) > 150€ * del 35%
  *Por importe igual o superior, en cada uno de ellos, al del ejercicio anterior.

  Para personas Jurídicas (IS)
  Donaciones en general del 35%
  Donaciones plurianuales (a la misma entidad durante al menos 3 años)* del 40%
  *Por importe igual o superior, en cada uno de ellos, al del ejercicio anterior.