Barberà del Vallès

Título Categoría Dirección Descripción
19 Parròquia de Santa Maria Av. Generalitat, 79, Barberà del Vallès Arxiprestat Sabadell Sud
Tel. 93 718 01 50
Horari:
  • DM, de 19.00 a 21.30
  • DJ, de 18.00 a 20.00
  • [llista_muni_proj muni=”Barberà del Vallès”]