Vilanova del Vallès

TítuloCategoríaDirecciónDescripción
Parròquia de Sant Esteve Mogent, 10, Vilanova del Vallès Arxiprestat de Granollers
Tel. 93 845 91 33
Horari: DM, DV, de 19.00 a 21.00

[llista_muni_proj muni=”Vilanova del Vallès”]