Qui sóm?

Càritas és una entitat de l’Església catòlica que té com a objectius  principals orientar, coordinar i realitzar  l’acció social i caritativa de l’Església, amb la finalitat d’ajudar a la promoció humana i al desenvolupament integral de les persones.

La missió de Càritas consisteix a acollir i treballar amb les persones en situació de pobresa i necessitat, perquè siguin protagonistes del seu propi desenvolupament integral, des del compromís de la comunitat cristiana. Inclou l’acció social, la sensibilització de la societat i la denúncia de les situacions d’injustícia.

Càritas és una entitat de l’Església catòlica que té com a objectius  principals orientar, coordinar i realitzar  l’acció social i caritativa de l’Església, amb la finalitat d’ajudar a la promoció humana i al desenvolupament integral de les persones. Que es caritas.

La missió de Càritas consisteix a acollir i treballar amb les persones en situació de pobresa i necessitat, perquè siguin protagonistes del seu propi desenvolupament integral, des del compromís de la comunitat cristiana. Inclou l’acció social, la sensibilització de la societat i la denúncia de les situacions d’injustícia. Que es caritas.

Els valors de Càritas són la justícia, la solidaritat, la participació, l’amor al proïsme, l’austeritat, l’esperit de millora i la transparència, i tots aquests centrats en les persones. Que es caritas.

La nostra visió és ser testimonis de la fraternitat de la comunitat cristiana amb totes les persones, especialment amb les més empobrides i excloses, optant per una societat més solidària, justa i participativa.

Càritas actua a través de les Càritas Parroquials, Interparroquials i Arxiprestals, i de la Càritas Diocesana, que es coordinen per sumar i optimitzar recursos al servei del més necessitats de les nostres comunitats.

La xarxa de Càritas a Espanya està constituïda per 6.000 Càritas parroquials, agrupades en 70 Càritas Diocesanes que, alhora, estan distribuïdes en 13 Càritas regionals o autonòmiques.

La confederació Càritas Espanyola forma part de Càritas Europa (integrada per 48 Càritas). La xarxa treballa conjuntament amb institucions europees, estats membres de la Unió Europea i diferents associacions públiques i privades.

Al mateix temps, Càritas Espanyola forma part de la confederació Càritas Internacional, integrada per 162 organitzacions catòliques d’assistència, desenvolupament i servei social. Present en més de 200 països i territoris, treballa en la contribució d’un món més just per a tothom i perquè el desenvolupament arribi a tots els països de la Terra.

 • Una mica d’història

  Després de la Guerra Civil espanyola (1936 – 1939), l’Església es va organitzar per donar resposta a les necessitats de la població espanyola que vivia en una situació d’extrema precarietat. A Barcelona, l’any 1942 es va crear el  Secretariado de Estado de Beneficiencia.

  Anys més tard, el Papa Pius XII va anomenar “Càritas” totes les accions socials que s’havien fet des de l’Església arreu del món després de la Segona Guerra Mundial.

  En la història de Càritas destaquem:

  •  La lluita contra la fam.
  •  L’atenció a les persones sense llar.
  •  Els préstecs per a l’habitatge.
  •  L’atenció a les persones afectades per les riuades al Vallès.
  •  El suport als primers moviments associatius i veïnals.
  •  Impulsar la creació d’equipaments i grups.
  •  L’anàlisi de la realitat social a través de la publicació d’informes periòdics.
  •  El treball conjunt amb les comunitats parroquials.
  •  El desenvolupament de projectes i programes del territori atenent les necessitats dels mateixos.
  •  Un treball en xarxa molt arrelat al territori, conjuntament amb altres agents socials (ajuntaments, empreses, escoles, etc.).
 • Càritas Diocesana de Terrassa

  L’any 2004 es va crear la diòcesi de Terrassa. L’acció caritativa i social és un dels seus pilars fonamentals. L’any 2013 es va completar l’estructura diocesana de Càritas.

  Perquè volem estar al costat dels més necessitats:

  •  Som presents a les parròquies, Càritas Parroquials, Interparroquials i Arxiprestals, així com altres entitats de l’Església catòlica i de la societat civil.
  • Ens donen suport més de 2.000 persones voluntàries.
  •  Estan al nostre costat milers de socis i donants compromesos amb la feina de Càritas.
  •  Com a Càritas participem en diferents xarxes i iniciatives de coordinació entre entitats públiques i privades amb la voluntat de sumar esforços per a les persones més necessitades amb un objectiu comú: lluitar contra la pobresa i l’exclusió social.
 • Estatuts i número de registre de l’entitat

  Els Estatuts de la nostra entitat es van aprovar el 19 d’octubre de 2012 pel senyor bisbe Josep Àngel Saiz Meneses. Si vols consultar els Estatuts, pot clicar aquí:

  http://caritasdtr.org/wp-content/uploads/2013/12/2012_10_19_CDTR_AC_Estatuts_RED.pdf

  Càritas Diocesana de Terrassa està registrada amb el número 8617-SE/C del Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia, de conformitat amb l’establert per l’article 5 de la Llei orgànica 7/1980, de 5 de juliol, de Llibertat Religiosa. La inscripció es va efectuar el 21 de juny de 2013:

  2013_06_21_CDT_ARX_Inscripció_Registre_Entitats_Religioses

  Documentació complementària:

  • Decret 15/12 de 19 d’octubre de 2012 del Bisbat de Terrassa pel qual s’erigeix Càritas Diocesana de Terrassa: 2012_10_16_CDT_ARX_Erecció_de_Càritas_Diocesana
  • Certificat de modificació de canvi de domicili de l’entitat, efectuat el 17 de febrer de 2015, aprovat pel Consell Diocesà de Càritas el 29 de gener de 2015: 2015_02_17_BT_Notificació_Modificació_Estatuts_canvi_seu_CDTR
  • Targeta d’Identificació Fiscal. El nostre número d’identificació fiscal és el R08101934A:      2013_01_24_CDT_ARX_Número_Identificació_Fiscal (provisional). XL
 • El Consell Diocesà

  El Consell Diocesà és l’òrgan permanent de govern, representació i gestió de Càritas Diocesana. Actual està en procés de renovació. De moment, estat format per:

  1. Mons. Josep Àngel Saiz, bisbe de Terrassa.
  2. Mons. Salvador Cristau, bisbe auxiliar i vicari general.
  3. Sr. Salvador Obiols, director general.
  4. Sr. Pere Pardo, secretari general i cap d’Acció Social.
  5. Mn. Josep M. Oca, delegat episcopal de Pastoral Social.
  6. Mn. Joan Carles Montserrat, vicari episcopal de la Zona Pastoral Collserola.
  7. Mn. Fidel Catalán, vicari episcopal de la Zona Pastoral Vallès Occidental.
  8. Mn. Josep Monfort, vicari episcopal de la Zona Pastoral Vallès Oriental.
  9. Mn. Josep Esplugas, arxiprest de Terrassa.
  10. El Cap de l’àrea d’administració i finances.
  11. Sra. Amèlia de Juan, cap de l’àrea de desenvolupament institucional.
  12. Sra. Cora Mazo, cap d’acció social.
  13. Sr. Esteve Renom, representat de la zona pastoral de Sabadell.
  14. Sr. Rafael Gómez-Olivé, representant de la zona pastoral Collserola.
  15. Sra. Carme Mimó, representant de la zona pastoral Collserola.
  16. Sra. M. Rosa Cristany, representant de zona pastoral de Terrassa.
  17. Sra. M. Teresa Securún, representant de la zona pastoral Vallés Oriental.
  18. Sr. Josep Puig Domènech, representant de la zona pastoral Vallés Oriental.
  19. Sr. Josep Matarrodona, representant de zona pastoral de Terrassa.
  20. Sra. Teresa Ortiz, representant de la zona pastoral del Vallés Oriental.
  21. Sr. Francesc Clapés, representant de la zona pastoral del Vallés Oriental.
 • Equip directiu

  La Direcció està formada per:

  1. Sr. Salvador Obiols i Gras, director general.
  2. Sr. Pere Pardo, secretari general.
 • Documentació Complementaria