Logo-Apasomi_pAPASOMI, S.L.U. és una empresa d’inserció social promoguda per Càritas Diocesana de Terrassa per facilitar la inclusió de les persones ateses per Càritas amb alt risc d’exclusió social.

Aconseguir una feina digna és un factor vital per a la dignitat de la persona i ha de servir per a la millora de la seva autoestima. APASOMI, S.L.U. treballarà les actituds, les aptituds, els coneixements i les habilitats per facilitar la integració en el món laboral ordinari de persones que, per la seva edat han sortit del mercat laboral, o d’altres – joves – que no hi poden accedir.

logofse
 

 

 

 

APASOMI, S.L.U. és una empresa subvencionada pel Fons Social Europeu i pel Departament d’empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.

apasomi01El procés de treball té tres vessants diferents:

 1. La selecció i preparació de les persones per poder acceptar les feines que se’ls hi encomana;
 2. la formació perquè puguin disposar dels coneixements necessaris i accedir a l’obtenció d’un títol acreditatiu;
 3. i trobar empreses privades o públiques que ofereixin treballs tant externs (serveis a la llar, atenció a domicili, manteniment de zones obertes, jardins, pintura, etc.) o interns productius (muntatge d’aparells, embalatge, etc.).

.

 • Com poden col·laborar les entitats públiques i privades?

  apasomi02Ho poden fer a través de: 

  • La contractació directa de personal acompanyat per APASOMI.
  • L’externalització (outsourcing) de la producció.
  • Una opció mixta basada en les dues anteriors.
  • La participació en concursos públics de les administracions.
  • D’una Unió Temporal d’Empreses (UTE) que es presenti a una licitació pública.
 • Col·laborar amb APASOMI suposa…

  • apasomi03Presentar-se davant de la societat i, molt especialment davant les nostres comunitats locals, com una empresa socialment responsable i solidària. 
  • Afegir valor a la pròpia marca, remarcant “l’ànima” de l’empresa, el seu core business. 
  • Consolidar i/o augmentar la notorietat i la reputació corporativa entre els seus stakeholders, en vincular-se a una institució no lucrativa històrica, amb una àmplia presència i notorietat al nostre país.
 • Programa incorpora de l’Obra Social de “la Caixa”

  2015_Programa_Incorpora-la_Caixa_LogotipEn el marc del programa de Foment de l’Ocupació de l’Obra Social “la Caixa” i amb l’objectiu d’inserir laboralment persones en situació o risc d’exclusió social, neix incorpora.

  La incorporació al món laboral de persones amb dificultat afegides per accedir-hi no es pot entendre com un acte concret o puntual, sinó com un procés personalitzat que requereix actuacions prèvies, simultànies i posteriors a la contractació, a fi de garantir-ne la satisfacció tant per a la persona com per a l’empresa.

  Incorpora té com a objectiu facilitat tot aquest procés, tot potenciant d’una manera directa la capacitat d’inserció de les entitats socials adherides al programa i contribuint a la sensibilització i la cerca d’oportunitats d’inserció de les persones amb dificultats afegides per a la seva inclusió social.

  Càritas Diocesana de Terrassa és una entitat adherida a aquests programa i rep el suport del programa incorpora. El/la tècnic/a coordinador del programa a Càritas Diocesana de Terrassa ofereix un servei d’intermediació laboral, que, sense cap cost econòmic proporciona a les empreses:

  • Assessorament sobre bonificacions i desgravació fiscal previstes en la normativa vigent per a la contractació de treballadors i treballadores de diferents col·lectius:
   • En el compliment de les obligacions en matèria d’inserció laboral de les persones amb discapacitat, segons la LISMI.
   • Sobre la Llei orgànica 3/2007 per a la igualtat efectiva de dones i homes.
   • Per a la tramitació de subvencions i acolliment en convocatòries públiques en matèria d’ocupació.
  • Suport previ i seguiment a la contractació:
   • Identificació de llocs de treball per cobrir i la planificació de la metodologia que cal seguir.
   • Selecció dels perfils professionals segons els requeriments d’oferta de l’empresa.
   • Assessorament en l’adaptació del lloc de feina, si cal.
   • Seguiment del treballador o treballadora a l’empresa.
   • Per a més informació: www.incorpora.org

Visualitza el video de la presencació d'Apasomi

Visualitza les diapositives de presentació: